Šaubīgas vietas

Patika atbilde uz jautājumu vai cilvēki nēsā labus pulksteņus šaubīgās vietās. Piemēram maskačkā.

Not worried about it. I live in Texas, and if it isn’t a Rolex they probably don’t know what it is.
Additionally, I live in Texas and I am armed.

Leave a comment