Tirgus revisited

Izrādās pārdot pulksteni ir gandrīz tikpat aizraujoši kā izīrēt dzīvokli.

PM kādā no pulksteņu portāliem: “Do you want to trade for my Mekkner Pilot?” Nerunājot par to, ka tādu Mekkner Pilot nezina pat visu zinošā Google, cik grūti ir izlasīt vārdus “No trades please”?

PM tajā pašā portālā: cilvēks vēlas lai nomet cenu par 100$ un iekļauj sūtīšanu uz USA. Vienojamies, ka nenometu, bet iekļauju sūtīšanas izmaksas. Cilvēks piekrīt, nosūtu savu paypal epastu maksājuma veikšanai. Lieki teikt, ka jau trešo dienu nekas nav samaksāts.

PM citā portālā: atsūti savu epastu, es esmu ieinteresēts pulkstenī, iespējams paņemšu. Un pazūd uz divām dienām, lai pateiktu, ka esot atvaļinājumā un ja nebūšot pārdevis, tad jau vienosimies. Par kuru no abiem – ne vārda.

Viens interesents pazūd kā žīds pa Miķeļiem pēc tam, kad uzzina ka esmu no Latvijas. Nuja, Latvija ir kaut kur pasaules malā. Džungļos.

Bet visumā paliek interesanti 🙂